Gwarancja

Sklep glidesoul.pl (Prosurf Paweł Giżowski) udziela 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie nowe produkty zakupione w naszym sklepie.

 • okres gwarancyjny liczony jest od daty zakupu.
 • sklep glidesoul.pl udziela gwarancji wyłącznie na wady fabryczne produktów.
 • glidesoul.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wadliwego towaru.
 • sklep glidesoul.pl nie ma obowiązku dostarczenia zastępczego sprzętu na czas rozpatrywania reklamacji.
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep glidesoul.pl naprawi wadliwy produkt, lub jeśli będzie to niemożliwe lub uzna za stosowne wymieni towar na nowy lub zwróci płatność.
 • w sytuacji braku identycznego towaru glidesoul.pl może zaproponować inny (podobny) produkt lub zwrot płatności.

Gwarancja na produkty zakupione w sklepie glidesoul.pl (Prosurf Paweł Giżowski) nie obejmuje między innymi:

 • używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi lub niewłaściwej eksploatacji.
 • uszkodzeń wynikłych z uderzeń innych niż o wodę, w tym plażę, kamienie, drzewa inne przedmioty.
 • używania produktu w celach komercyjnych jak: szkolenia, wypożyczanie sprzętu i inne, lub związanych z prowadzoną działalnością np. użyczania na wyciągu wakeboardowym.
 • sprzętu rentalowego.
 • zniszczeń wynikających z eksploatacji.
 • w przypadku jakichkolwiek modyfikacji produktu.
 • gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych na firmę i/lub na fakturę firmową.